måndag 30 januari 2012

Hur tänker de i kommunstyrelsen?

I Karlstad kommun vill man verkligen måna om miljön. Som vanligt blir det de mest besuttna som tjänar på kalaset.

Har du "lite" pengar över som du inte vet var du ska göra av, köp en ny miljöbil! Då får du gratis parkering i centrala Karlstad. Förutsatt att du kör dubbfritt. Man blir alltså diskriminerad både p.g.a. ekonomi och var man bor. Jag skulle inte ta mig någonstans på vintern utan dubbdäck så där sket det sig också.

------------------------------

Detta trodde jag dock var så självklart att det inte ens behövde sägas. Undrar vad som gav dem denna tanke?
"Teknik- och fastighetsnämnden beslutade att anta en ny jämställdhets- och mångfaldsplan för teknik- och fastighetsförvaltningen. Planen syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter."

Hur är det när det gäller skyldigheter?

Inga kommentarer: