onsdag 26 september 2012

Vem kan ha utformat denna förnuftiga motion?"En helt öppen och fri invandring förutsätter en nedmontering av socialstatens förmåner, något som knappast i dag har ett folkligt stöd.

Invandringspolitiken måste vara tydligt utformad och ha en förankring i breda folklager. Främlingsfientlighet och negativa attityder uppstår om misstanke finns att de som fått uppehållstillstånd inte är egentliga flyktingar.

Svenskarna och deras politiker måste också tydligt markera sin vilja att försvara de värderingar och de kulturmönster som vi i Sverige uppnått under en lång utvecklingsperiod.

Det är viktigt att skilja på flyktinginvandring och invandring i övrigt. I massmedia framställs ofta människor som söker asyl och som smugglats in i landet som flyktingar även om deras motiv till att lämna hemlandet företrädesvis är ekonomiska.

Politiken skall vara inriktad på att åstadkomma återvändande snarast möjligt enligt principen att varje människa har rätt att leva i sitt eget land i frihet och trygghet.

Asyl skall ges till personer som dokumenterat blivit förföljda enligt Genèvekonventionens bestämmelser. Det ankommer på den asylsökande att styrka sin identitet och att förete trovärdiga handlingar och att i övrigt samarbeta i asylprocessen.

Sverige har ett mycket generöst mottagningssystem för asylsökande och för invandrare. Det råder knappast något tvivel om att många så kallade flyktingar, även sådana som vistas i andra EU-länder, söker sig hit på just denna grund."

Svar: Nio stycken Moderata riksdagsledamöter.


Läs inlägget på Avpixlat!

tisdag 25 september 2012

Fördjupa er!

Detta blir bara roligare och roligare,fast egentligen är det ju sorgligt. Den konstnärliga ledaren för kulturhuset.

söndag 23 september 2012

Blev det som han sade, han Ullenhag?

Så här lät det då. - Och så här låter det idag.