måndag 29 augusti 2011

Finns det manliga genuspedagoger?

På Ring P1 idag handlade ett av inslagen om bristen på män inom barnomsorgen. Flera inringare höll med om att detta är helt förkastligt eftersom barn behöver både manliga och kvinnliga förebilder. Anledningen till att det är så få män antogs kunna vara att männen är rädda för att bli anklagade för pedofili.

Det kanske inte är så konstigt om det är så med tanke på den anmälningsbenägenhet som breder ut sig alltmer nuförtiden. Visst är det bra att folk reagerar på oegentligheter men nog kan man tycka att somliga går lite för långt i sin iver att leka polis.

Nu har jag dock en fundering när det gäller diskussionen om fördelning av kön på bl.a. förskolor. Åtminstone i Karlstad, har man anställt ett antal genuspedagoger på kommunens förskolor. Vad tycker dessa om denna jämviktsiver? Såvitt jag kan förstå går ju deras arbetsinsats ut på att lära barnen att bortse från manligt och kvinnligt. Alla är lika! Somliga går till och med så långt att de tar bort leksaker som på minsta vis kan härröras till kön. De kallar det valfrihet. Barnen ska inte tvingas in i några roller. Jag har lite svårt att se valfriheten i att endast erbjuda neutralitet.

onsdag 24 augusti 2011

Ring P1 - intressanta inslag!

I dagens avsnitt av Ring P1 med Janne Josefsson fick vi höra flera intressanta inslag om huruvida sharialagar är något vi ska ha eller inte. Lyssna på hela inslaget! Det kan ta en stund innan det går att lyssna på det inspelade programmet.
http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=ring+p1&x=17&y=4

tisdag 9 augusti 2011

Kloka ord!

”Vi måste vara noga med att skilja mellan extrema åsikter och uppfattningar som är helt legitima att ha och det illegitima att försöka implementera dessa extrema åsikter med hjälp av våld. Det är inte åsikterna som är oacceptabla, det är våldet som metod som är oacceptabel.

I ett öppet demokratiskt samhälle måste vi vara mycket tydliga med att vi accepterar olika åsikter, även åsikter vi inte gillar och åsikter vi uppfattar som extrema. Men vi ska aldrig acceptera våldet.”

Jens Stoltenberg

torsdag 4 augusti 2011

Stackars badvakter!

I den invandrartäta stadsdelen Kronoparken i Karlstad finns ett utomhusbad med badvakter. Dessa har nu anmält fyra pojkar för hets mot folkgrupp för att de trakasserat andra barn på badet. "Pojkarna ska ha uttryckt sig grovt rasistiskt mot barn till invandrare."
De polisanmälda pojkarna är i 9 till 12-årsåldern. Jag kan nog tycka att badvakterna ,eller föräldrarna, borde ha klarat av detta dilemma.
"Hets mot folkgrupp vid bad"