fredag 17 februari 2012

Nu tar de så kallade krafttag igen.

Idag har man i riksdagen diskuterat hur vi ska tackla den grova och alltmer ökande brottsligheten. Alla partier säger sig vilja ta krafttag mot den men har lite olika syn på vilka metoder man ska använda sig av. "Skärpt lagstiftning". Ja, det tar vi väl för givet eftersom den vi har idag inte är särskilt mycket värre än när man talar om för dagisbarn vad vi får och inte får göra mot våra medmänniskor.

Boendesituation, skola, arbetslöshet och social situation över huvud taget ses som grogrund för att gå till kriminella gäng. Man skulle kanske kunna tänka sig att mycket pengar, häftiga bilar och även droger skulle kunna vara eftersträvansvärt bland ungdomar som har människor som Denho Acar som förebild.

Något parti ( jag tror att det var vänstern) anser att en ny vapenamnesti skulle göra susen. Varför skulle detta få förhärdade brottslingar att lämna ifrån sig vapen som de så väl behöver i sitt dagliga värv? Någon ansåg också att BRIS (barnens rätt i samhället) skulle kunna vara användbart i bekämpandet av förhärdade gangsters i fyrtioårsåldern??

Kent Ekeroth hade många bra förslag på hur man ska komma tillrätta med eländet men det föll naturligtvis inte i god jord. Beatris Ask påtalade dock att "någon" hade haft användbara uppslag och detta fick hon förstås applåder för . Denne någon var Kent Ekeroth men det kunde hon ju inte säga.

Maria Ferm (MP) babblar om grön politik, jobb, utbildning och framtidstro. Gymnasieutbildning, mera ekonomiskt stöd utan återbetalning och brist på arbete, vilket absolut inte beror på att vi är många och jobben få.

Sverige håller på att krascha och våra korrekta politiker fortsätter att dalta med allsköns drägg medan man kastar skit på sverigedemokrater.


Inga kommentarer: