söndag 5 februari 2012

Här ville de minsann inte bo!

I Forshaga kommun bestämde man sig för att stänga vårdcentralen i Deje och göra om den till flyktingförläggning för s.k. ensamkommande barn. Man har också köpt in ett privat hus som en gång varit äldreboende och där har man nu inhyst ett antal personer som blivit utan boende på annan ort på grund av att det brann ned till grunden. De "barn" som kom till Deje hade dock inte minsta lust att bosätta sig i en sådan liten håla så de vägrade helt sonika att kliva av bussen. Det blev bråk och hot mot personalen så man fick flera gånger tillkalla polis.
Man måste ställa sig frågan hur vi egentligen använder våra skattpengar

Nytt bråk vid flyktingboende

På Affes statistikblogg kan man läsa:

"Migrationsverket räknar med att 2 400 ensamkommande
flyktingbarn kommer till Sverige under 2009
"

"Istället för att kasta pengarna på skäggiga barn, som till största delen inte alls är några ”barn”, de är ungdomar/unga män som används som ankare av familjen som hoppas på ett kunna återförenas med ”barnet” i Sverige när ankaret fått PUT, hade vi t ex kunnat rädda:

166,440 000 barn Etthundrasextiosex miljoner fyrahundrafyrtiotusen barn per år från att dö i kolera.

eller

1,117,524 000 barn En miljard etthundrasjutton miljoner femhundratjugofyratusen barn hade kunnat fått vaccinationsskydd mot mässling.

eller fått

332,880 000 trehundratrettiotvå miljoner åttahundraåttiotusen personer behandlade för hjärnhinneinflammation.

eller räddat

6,657 600 sex miljoner sexhundrafemtiosjutusensexhundra mycket svårt undernärda barn."


Inga kommentarer: