onsdag 7 september 2011

Vilka är det som ogillar judar?

Nu har även Expo reagerat på att judar i Sverige har en utsatt position. Man kan undra vilka det är som utsätter dem för trakasserier? Expo brukar ju oftast nämna även ogärningsmännen men icke i detta fall .

"Regeringen avsätter fyra miljoner kronor i sin kommande budget för att öka säkerheten och minska utsattheten för den judiska minoriteten i Sverige.

Det var när en rapportör från den europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen, OSSE, besökte Sverige förra året som regeringen uppmanades att vidta insatser mot antisemitism, skriver regeringen i ett pressmeddelande."

"Säkerheten på synagogor ska stärkas"

Inga kommentarer: