torsdag 13 oktober 2011

Ni kommer ändå aldrig att tysta alla!

Nu har man tagit mod till sig och funderar öppet på att börja anpassa vår tryckfrihetslag till dagens förhållanden. Det är väl alltför besvärligt för somliga att gemene man enkelt kan torgföra sina åsikter för att låta så många som möjligt ta del av dem. Det är ju inte längre så lätt att dupera människor, eller hålla oss oinformerade, som det varit förr.

Ur dagens NWT
"Det finns en risk för att yttrandefrihetskommittén lyckas att underminera tryckfriheten, även om den minskat sedan man i går beslutat att skjuta upp ett avgörande vägval till våren. Det finns nämligen två huvudförslag som man har att ta ställning till. Antingen så skrotar man både tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och ersätter dem med en ny, teknikneutral grundlag. Eller så behåller man de nuvarande lagarna och förbättrar dem."

"Det har funnits en risk för att ordföranden, justitierådet Göran Lambertz, som förespråkat att man skrotar TF och YGL skulle få med sig Moderaterna, eller i alla fall delar av dem, och Socialdemokraterna på att skapa en ny grundlag."

Till artikeln

Inga kommentarer: