måndag 21 mars 2011

Vem som helst, bara inte en sverigedemokrat!

Vår flagga är inte vår. Våra folkdräkter tillhör inte heller oss svenskar. Det kan anses som en skymf om sverigevänliga svenskar bär något av dessa attribut. En skymf mot vem eller vilka kan man fråga sig? I Karlstad har nu några självutnämnda företrädare för vår hembygd tagit sig för med att arrangera en manifestation för mångkultur, och emot att ett demokratiskt valt partis representanter tog sig friheten att uppträda iförda svenska hembygdsdräkter vid riksdagens högtidliga öppnande.

Nu uppmanar man människor att gå man ur huse den dagen och att så många som möjligt ikläder sig hembygdsdräkt. Var går då gränsen för vem som, i deras ögon, har rätt att bära dessa kläder? Jo, alla utom sverigedemokrater tydligen. Det var till och med mer än godkänt när två manliga ledamöter i Karlstads kommunfullmäktige kom till ett fullmäktigemöte iförda just hembygdsdräkter. Den ene var dessutom iklädd en kvinnodräkt för att ytterligare förstärka det löjliga i hembygdens traditioner. Detta har vi dock inte hört hembygdsföreningarna beklaga sig över.
De ska ta tillbaks folkdräkten från Sd

Inga kommentarer: