fredag 25 mars 2011

Enligt Reinfeldt är Sverige en stormakt??

Reinfeldt står stolt i tv och deklarerar att Sverige är en stormakt när det gäller bistånd och det ska vi vara säger han.
- Vi har kunskapen och resurserna.
Var finns resurserna när det gäller vård, omsorg och skola? Man drar in på mat och dryck till pensionärer, landstingen säger upp hundratals människor varje år och kommuner drar in på både personal och åtaganden. Sjukvården är numera inte vad den varit när det gäller kvalitet och tillgänglighet. Man får ofta läsa om misstag som görs inom vården där en del till och med leder till att människor dör. Förmodligen beroende på kunskapsbrist och alltför stor arbetsbelastning.

Det är uppenbart att Reinfeldt finner det mycket viktigare att visa sin storhet för resten av världen. Befolkningen i eget land är det visst inte så noga med. Kan det vara därför han tappert strävar mot att byta ut denna?
Han säger också att Sverige nu kan bidra med stridsflygkrafter i Libyen. Detta trots att NATO nu tagit över ansvaret. Är vi med där?

Inga kommentarer: