tisdag 26 april 2011

Det våras för smågrisarna!

Nu får regeringen backa när det gäller motståndet mot att smågrisar ska slippa kastreras utan bedövning. Grisbönderna kommer att kunna få bedövningsmedel utskrivet för att själva se till att grisarna får utstå minsta möjliga lidande. Detta sätter sig nu slakterierna emot med argumentet att det skulle bli svårt att konkurrera med utländskt kött och att det dessutom inte är i paritet med EUs regler. Tänk att ett så högt utvecklat land som Sverige, med de stränga djurskyddsregler vi har, ända tills nu har tillåtit denna grymma hantering.

Det finns numera dessutom ett fullt tillförlitligt vaccin för s.k. kemisk kastrering vilken endast innebär obehaget av det lilla sticket av sprutan. Kan någon ge mig ett enda vettigt argument för att vi ska vara med i denna eländiga union? Jag kan inte komma på en enda fördel som vi inte skulle kunna ha även utan att vara bakbunden av den.

Det ska också tas ett beslut om ifall vi ska förbjuda sex med djur, s.k. tidelag. I detta fall kan man ju fundera över motargumentet. Det måste ju i princip bli att man tillåter sex med djur och vem vill offentligt uttrycka den åsikten?
Kastrering av smågrisar
Grisbönder får själva...

Inga kommentarer: