söndag 6 maj 2012

Vad för slags kvalifikationer krävs för att agera bessererwisser i media?

Och då avser jag inte den inringande.

Inga kommentarer: