måndag 14 maj 2012

Har de tänkt sig att vinna väljare på denna idé?

"På Miljöpartiets kongress i slutet av maj väntas partiet säga ja till ett förslag om att avskaffa alla ekonomiska subventioner till verksamheter som ökar utsläppen. "Det måste avvecklas på sikt" Karin Svensson Smith, som är klimatansvarig i partistyrelsen, ser inga motiv för att behålla avdrag för resor med bensin och diesel. – När det gäller reseavdragen är det kanske något som inte något parti har vågat ta itu med på riktigt, men det finns ingen anledning till varför staten ska subventionera resor, utan det måste avvecklas på sikt, säger hon. Karin Svensson Smith är en av författarna till Miljöpartiets nya klimatproposition som ska antas på kongressen i slutet av maj. Den slår bland annat fast att politiken ska utgå från sunda ekonomiska principer. Och det betyder att allt ekonomiskt stöd till åtgärder som ökar utsläppen ska bort. Läs mer

Inga kommentarer: