måndag 29 augusti 2011

Finns det manliga genuspedagoger?

På Ring P1 idag handlade ett av inslagen om bristen på män inom barnomsorgen. Flera inringare höll med om att detta är helt förkastligt eftersom barn behöver både manliga och kvinnliga förebilder. Anledningen till att det är så få män antogs kunna vara att männen är rädda för att bli anklagade för pedofili.

Det kanske inte är så konstigt om det är så med tanke på den anmälningsbenägenhet som breder ut sig alltmer nuförtiden. Visst är det bra att folk reagerar på oegentligheter men nog kan man tycka att somliga går lite för långt i sin iver att leka polis.

Nu har jag dock en fundering när det gäller diskussionen om fördelning av kön på bl.a. förskolor. Åtminstone i Karlstad, har man anställt ett antal genuspedagoger på kommunens förskolor. Vad tycker dessa om denna jämviktsiver? Såvitt jag kan förstå går ju deras arbetsinsats ut på att lära barnen att bortse från manligt och kvinnligt. Alla är lika! Somliga går till och med så långt att de tar bort leksaker som på minsta vis kan härröras till kön. De kallar det valfrihet. Barnen ska inte tvingas in i några roller. Jag har lite svårt att se valfriheten i att endast erbjuda neutralitet.

Inga kommentarer: